Nadruk

IMPRINT

Siedziba firmy
Armbruster Engineering GmbH & Co KG
Neidenburg Street 28
28207 Brema

Telefon: +49 (0) 421 20 24 8 - 0
Fax: +49 (0) 421 20 24 8 - 20

www.armbruster.de
info@armbruster.de

Dane bankowe:
Savings Bank Bremen
BLZ 290 501 01, KTO 101 09 09
IBAN: DE52 2905 0101 0001 0109 09, BIC: SBREDE22

Spółka komandytowa Siedziba Bremen, Sąd lokalny Bremen HRA 21016
Partner odpowiedzialny osobiście:
Armbruster Engineering Beteiligungsgesellschaft mbH, siedziba w Bremie
Sąd lokalny w Bremie HRB 16139
Nr VAT. DE 172233645

Zarządzanie:
Inżynier dyplomowany Norbert Armbruster, Inżynier dyplomowany Henning Vogler.

Copyright / Zmiany techniczne © Wszystkie prawa zastrzeżone przez Armbruster Engineering GmbH & Co. KG, D-28207 Bremen. ELAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Armbruster Engineering GmbH & Co KG. Publikacja, nawet we fragmentach, jak również wykorzystanie i publikacja udostępnionych materiałów wizualnych są dozwolone wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Armbruster Engineering GmbH & Co KG, D-28207 Bremen. Zastrzega się możliwość zmian technicznych, wszystkie informacje bez gwarancji.

Ochrona danych
Dane osobowe (np. nazwiska, adresy i numery telefonów) oraz adresy e-mail osób fizycznych podlegają specjalnym przepisom o ochronie i bezpieczeństwie danych. Gwarantujemy ochronę Państwa danych. Teraz na naszych stronach internetowych otrzymacie Państwo informacje dotyczące ochrony danych.

Dane osobowe
Dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych gromadzimy wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mówiąc wprost: tylko wtedy, gdy osobiście wprowadzisz dane osobowe, będziemy je przechowywać. Jest to np. Dzieje się tak, gdy prosisz o nasze katalogi, wysyłasz nam zapytania lub zgłaszasz się do nas online. Przekazane nam w ten sposób Państwa dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w sposób zorientowany na klienta: w celu opracowania Państwa zapytania i udostępnienia Państwu żądanych informacji. W tym celu w szczególnych przypadkach konieczne jest przekazanie podanych przez Państwa informacji jednemu z naszych przedstawicieli. Ponadto wykorzystujemy podane przez Państwa dane osobowe do przesyłania Państwu najnowszych lub dalszych informacji o naszej firmie i naszych produktach. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim ani udostępniać ich w żaden inny sposób.

Ogólne zasady i warunki
Nasze Ogólne Warunki Handlowe można znaleźć tutaj.

Linki
W przypadku treści zawartych na innych stronach internetowych, do których zostali Państwo przekierowani z naszych stron za pomocą linków, nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie ochrony danych, jak również za ich treść.