ELAM ACADEMY

På vores YouTube-kanal ELAM Academy kan du finde nyttige vejledninger om ELAM-systemet. Her skal brugerne af ELAM-systemet støttes i den individuelle opsætning og anvendelse af softwaren. Vejledninger om opsætning, administration og brug af ELAM-systemet uploades med jævne mellemrum til ELAM Academy.

ELAM ACADEMY DEL 1

Den første del af vores tutorial-serie omhandler emnerne:
' Oprette TAF'er
' Tilføj billeder
' Rediger billeder

ELAM ACADEMY DEL 2

Anden del af vores tutorial-serie omhandler emnerne:
' Opsætning af scanneren i administrationen
' Administration i TAF-editoren
' Scanningsfilter

ELAM ACADEMY DEL 3

Den tredje del af vores tutorial-serie omhandler emnerne:
' Administration af brugere
' Opsætning af SWA-nøgler

ELAM ACADEMY DEL 4

Den fjerde del af vores tutorial-serie handler om dette emne:
' Start job ved at scanne en scanningskode

Montering af SWA Mini Client på bagsiden af en skærm

Montering af SWA-Mini Client på en top-hat-skinne